Oferta zajęć dla dzieci w Laloba Centrum Kobiet jest przeznaczona dla dzieci najmłodszych: od 3 miesiąca życia do 4 lat. Każde z zajęć z naszego harmonogramu wspiera rozwój dziecka, jego umiejętności fizyczne, motoryczne, intelektualne i społeczne, ale przede wszystkim jest też dla malucha świetną zabawą i przyjemnością. Zajęcia są również doskonałą okazją do poznania rówieśników. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych pedagogów, instruktorów i w bezpiecznej przestrzeni naszego Klubu.

Centrum rozwoju i terapii dzieci i niemowląt Laloba Care&Activity
Laloba Care & Activity to Centrum skupiające specjalistów wspierających harmonijny rozwój matki i dziecka od poczęcia do wieku szkolnego,
Nasi specjaliści prowadzą działania w zakresie diagnozy, terapii, poradnictwa i edukacji oraz wsparcia w takich obszarach jak:
fizjoterapia dzieci i niemowląt
terapia integracji sensorycznej
terapia ręki
logopedia i neurologopedia
wsparcie psychologiczne
TUS – trening umiejętności społecznych
dogoterapia
Poza pomocą terapeutyczną w gabinetach 1:1 organizujemy zajęcia edukacyjnych i rozwojowych, przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców między innymi:
przed przedszkole – nasze kultowe Hopsasanki ( prowadzimy je od 12 lat) czyli przygotowanie na pójście do przedszkola
Zajęcia z elementami TUS
warsztaty rozwojowe dla rodziców
CENNIK:
Pierwsze konsultacje:
Konsultacja z logopedą / neurologopedą – 150 zł / do 60 min
Konsultacja z fizjoterapeutą – niemowlę/dziecko – 150 zł / do 60 min
Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej – 150 zł/ do 60 min
Diagnozy:
logopedyczna – 250 zł czas trwania do 2 h
zaburzeń integracji sensorycznej – czas trwania do 2,5 h- cena 350 zł
ocena rozwojowa niemowlaka – 160 zł / 60 min
Terapie:
WWR – bezpłatnie z aktualną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Zespół Orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Terapia integracji sensorycznej 60 min – 120 zł/ 30 min 70 zł
Terapia ręki – 120 zł/ 30 min 70 zł
Terapia logopedyczna 120 zł/ 30 min 70 zł
przygotowanie szkolne (4-7 lat) raz w tygodniu 30 min – 4 spotkania 250 zł
Rehabilitacja ruchowa dzieci z zaburzeniami rozwoju 140 zł
rehabilitacja niemowląt metodą NDT Bobath – 140 zł
Przy zakupie min 3 spotkań cena 10% zniżki (płatne z góry)
CENY Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli Laloba:
Terapia integracji sensorycznej 60 min – 100 zł/ 30 min 50 zł
Terapia ręki – 60 min – 100 zł/ 30 min 50 zł
Terapia logopedyczna 60 min – 100 zł/ 30 min 50 zł
Rehabilitacja ruchowa dzieci z zaburzeniami rozwoju 60 min – 110 zł/ 30 min 60 zł

Szczegółowy opis usług dla dzieci:

KONSULTACJA Z TERAPEUTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – do 60 min

dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat – ocena ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania sensorycznego + zalecenia (w razie potrzeby)
dla dzieci od 4 lat – 55 min – ocena ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania sensorycznego + skierowanie na diagnozę zaburzeń przetwarzania sensorycznego (w razie potrzeby)
Na spotkanie rodzic przychodzi z dzieckiem

Dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Laloba raz do roku konsultacja jest bezpłatna!

DIAGNOZA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO dla dzieci od 4 lat czas trwania do 2,5

Jeśli rodzic potrzebuje dodatkowego spotkania w celu głębszego omówienia diagnozy 50 min – 90 zł

Diagnoza opiera się na 3 spotkaniach:

I spotkanie (60 min.): wywiad z rodzicem (przebieg ciąży, rozwój dziecka, przebyte choroby, przyjmowanie leki, alergie, trudności dziecka), uzupełnienie odpowiednich kwestionariuszy, obserwacja dziecka podczas swobodnej aktywności dziecka.

II spotkanie (60 min.): przeprowadzenie testów Obserwacji Klinicznej oraz wybranych testów Południowo- Kalifornijskich, obserwacja dziecka podczas swobodnej jak i kierowanej aktywności.

III spotkanie (30 min.): ustny przekaz diagnozy wraz z wcześniej przygotowaną pisemną diagnozą.
Pisemna diagnoza zawiera: wyniki z przeprowadzonych testów, kwestionariuszy oraz zalecenia i wskazówki do dalszej pracy terapeutycznej ( nie zawiera wskazówek do pracy w domu) .

Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli Laloba udzielamy 20% zniżki na diagnozę

LOGOPEDIA

Konsultacja Logopedyczna z badaniem przesiewowym –
konsultacja składa się z wywiadu z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz oceny umiejętności komunikacyjnych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem trudności, jakie zauważa rodzic.
dla kogo? dla dzieci u których obserwuje się trudności artykulacyjne lub trudności w rozwoju mowy i komunikacji
co dalej? po konsultacji zostaje przygotowana krótka, pisemna informacja dla rodziców/prawnych opiekunów, która jest podsumowaniem badania
czas: do 50 min

Diagnoza logopedyczna (z pisemnym opisem) – pogłębiona analiza po wykonaniu pierwszej konsultacji – do 60 min 150 zł TU TRZEBA DOPISAĆ CO TAKA DIAGNOZA MA WYKRYĆ – KAROLINA

Terapia Logopedyczna – 45 min
• wad wymowy,tzw. dyslalii , sygmatyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, rotacyzm, inne nienormatywne artykualcje głosek, opóźnionego rozwoju mowy
terapia zaburzeń mowy i komunikacji:
• niepełnosprawność intelektualna (oligofazja)
• niedokształcenie mowy o typie afazji
• afazja dziecięca

FIZJOTERAPIA

PIERWSZA KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA -Wskazania do konsultacji/fizjoterapii:

opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wcześniactwo, asymetria ułożeniowa lub funkcjonalna , układanie się w literkę C, mocne odginanie główki, kręcz szyi, problem z dystrybucją napięcia mięśniowego (wzmożone/obniżone), uszkodzenia okołoporodowe
poród w zamartwicy, mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wady postawy/wady stóp, choroby nerwowo-mięśniowe, porażenie splotu barkowego, choroby metaboliczne, nadpobudliwość, prężenia się, silne zaciskanie piąstek
REHABILITACJA RUCHOWA – do 50 min

Zajęcia dla dzieci ze względu na pandemię są obecnie zawieszone do odwołania

Tańce Hulańce

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 2 – 4 lat (zajęcia bez obecności rodziców)

W czasie trwania tych zajęć wykorzystane i ukierunkowane zostaną naturalne chęci i zdolności dzieci do ruszania się, skakania, tupania, klaskania, wirowania w rytm muzyki. Powoli dzieci wprowadzone zostaną w początki nauki tańca, w poznanie podstawowych kroków i technik tańca z różnych miejsc na świecie. To także element integracji i przystosowania do współdziałania w grupie.

Prowadzące
Patrycja Baran
Patrycja BaranInstruktorka

Gimnastyka dla Smyka

4-6 lat i 7-10 lat

Zajęcia ruchowe podczas których dzieci nigdy nie będa się nudzić!
Wprowadzamy zajęcia gimnastyczne bo wierzymy, że ruch jest nieodzownym elementem utrzymania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania dobrych nawyków, postaw. Zdrowie to równowaga w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

Co to za zajęcia?

  • zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz integracji sensorycznej
  • zajęcia angażujące całe ciało i zmysły
  • poprzez zabawę i gry ruchowe przemycamy jak najwięcej ćwiczeń korygujących postawę i eliminujących złe nawyki posturalne tj.: garbienie się”, wysuwanie głowy do przodu, koślawe ustawianie kolan, stóp itp. a także kształtowanie układu przedsionkowego i czucia głębokiego – propriorecepcji.
  • używamy podwieszanych sprzętów do integracji sensorycznej co urozmaica zajęcia i stymuluje dzieci
  • W grupie jest maksymalnie 12 dzieci

poniedziałek godzina 16:00 dla dzieci 4-6 lat
środa, 17:00 dla dzieci 7-10 lat
Zajęcia bez obecności rodziców na sali, trwają 45 min

Prowadzące
Patrycja Baran
Patrycja BaranInstruktorka