Karolina Pikul-Hernoga

Pedagożka dziecięca

Przebywanie z dziećmi, wspomaganie ich naturalnego rozwoju, organizowanie im efektywnego spędzania czasu, daje jej mnóstwo radości, jest jej pasją. Każde dziecko, to wielka indywidualność, dlatego też pomaga rozwijać talenty, pasje i zainteresowanie, uczy samodzielności ale i współdziałania w grupie, by jak najlepiej przygotować dziecko dorosłego życia. Prywatnie szczęśliwa żona i mam dwójki dzieci. Pasjonat gór i dobrej książki.

Kursy i szkolenia:
  • 2008 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Lublin
  • 2009 I poziom kursu Polskiego Języka Migowego, Kraków
  • 2012 Szkolenie na temat: „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”, Lublin
  • 2013 Warsztaty pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym – diagnoza i formy terapii”, Lublin
  • 2013 Szkolenie „Plastyczne metody w pracy i zabawie z małym i dużym dzieckiem”, Lublin
  • 2017 Warsztaty metodyczne ”Łatwe tańce dla każdego – małego i dużego”, Kraków
  • 2018 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień, Kraków
  • 2018 Introduction to Sensory Integration, kurs 101, Warszawa