Niepubliczne Przedszkole Integracyjne LaLoba

2 maja 2018 roku swoją działalność rozpoczęło Niepubliczne Przedszkole Integracyjne LaLoba dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka przedszkola mieści się przy ulicy Beskidzkiej 30c i jest częścią Centrum LaLoba Care&Activity. Przedszkole nastawione jest na rozwój ruchowy i społeczny dzieci. Maluchy mają do dyspozycji dwie sale wyposażone w sprzęt i zabawki dostosowane do rozwoju dzieci, ich możliwości, wspierające rozwój ich umiejętności psychoruchowych oraz korzystają z dużej sali do zabaw ruchowych.
Dzięki wsparciu UE poprzez dofinansowanie naszej placówki (od maja 2018 do maja 2019 roku), możemy zagwarantować rodzicom nieduże czesne za przedszkole 50 zł/m-c, a do rodziców w trudnej sytuacji zawodowej bezpłatnie (bezrobotnych lub biernych zawodowo mam).

Przedszkole Laloba zapewnia dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe:

zajęcia taneczne/ rytmika,
zajęcia z elementami terapii SI
zajęcia logopedyczne
zajęcia rozwojowe z psychologiem

W placówce 4 miejsca są przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną ( np.z uszkodzeniem narządu ruchu, niepełnosprawnością motoryczną, chorobami wewnętrznymi). Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym dodatkowe zajęcia z zakresu fizjoterapii.

W pracy z dziećmi przedszkolnymi wychowawcy codziennie realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN. Jako jej uzupełnienie wykorzystują metody: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, metodę edukacji muzycznej C. Orffa, metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, elementy integracji sensorycznej oraz edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Uwaga: Aktualnie w przedszkolu mamy jedno wolne miejsce  przeznaczone dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedszkolem – to prosimy wypełnienie formularza rekrutacyjnego i wysłanie go na adres biuro@laloba.pl

Przedszkole działa przez cały rok, z wyjątkiem świąt wolnych od pracy, w godzinach od 7 do 17.

KADRA

Beata Larysz – właściciel, dyrektor zarządzający
Ewa Tisończyk – dyrektor programowy

nauczycielki:

Karolina Pikul- Hernoga
Mariola Gniwek

pomoc nauczyciela:

Paulina Damek
Joanna Korczyk

zajęcia dodatkowe:

Natalia Małozięć- przedszkole
Barbara Miłkowska- logopeda, SI
Iwona Mzyk- fizjoterapia

KONTAKT

przedszkole@laloba.pl

Statut Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Laloba

Statut Przedszkola