Karolina Motyka

Neurologopedka

Absolwentka Neurologopedii z elementami tyflologopedii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja FryczaModrzewskiego, magister Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Filolog Polski oraz Terapeuta Ręki. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w trakcie studiów tak, aby łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, która pozwalała jej pogłębić poznawane tematy. Stale podnosi swoje umiejętności zarówno w pracy zawodowej, jak i podczas szkoleń oraz kursów. Kieruje się dobrem dziecka, jego potrzebami, dostrzeganiem predyspozycji, a także indywidulanym podejściem, biorąc pod uwagę jego wiek oraz możliwości. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zbudowanie pozytywnej relacji, cierpliwość oraz wytrwałość jest podstawą w jej pracy terapeutycznej z małym pacjentem.

Wykształcenie

10.2020 – 04.2022 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Neurologopedia z elementami tyflologopedii
10.2018 – 06.2020 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Logopedia, magister
10.2015 – 06.2018 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Filologia Polska, spec. nauczycielska z logopedią Uzyskany tytuł: licencjat

Ważniejsze kursy i szkolenia z zakresu logopedii
  • Praksja oralna, kinestezja artykulacyjna, dyspraksja i dziecięca apraksja mowy – główne trudności i postępowanie terapeutyczne
  • Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne
  • Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe – ich wpływ na pracę narządów artykulacyjnych, wady wymowy
  • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  • Terapia opóźnionego rozwoju mowy – od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy
  • Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka (diagnoza i terapia przed i po zabiegu)
  • Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii. Sygmatyzm właściwy tj. wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny. Efektywne postępowanie logopedyczne • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi
  • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa
  • Wykorzystanie elementów Metody Werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej