Karolina Motyka

Neurologopedka

Absolwentka Neurologopedii z elementami tyflologopedii na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja FryczaModrzewskiego, magister Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Filolog Polski oraz Terapeuta Ręki. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w trakcie studiów tak, aby łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, która pozwalała jej pogłębić poznawane tematy. Stale podnosi swoje umiejętności zarówno w pracy zawodowej, jak i podczas szkoleń oraz kursów. Kieruje się dobrem dziecka, jego potrzebami, dostrzeganiem predyspozycji, a także indywidulanym podejściem, biorąc pod uwagę jego wiek oraz możliwości. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zbudowanie pozytywnej relacji, cierpliwość oraz wytrwałość jest podstawą w jej pracy terapeutycznej z małym pacjentem.

Kursy i szkolenia
 • 2024 Ćwiczenia artykulacyjne – podejście mioterapeutyczne
 • 2023 Werbozabawy w terapii opóźnionego rozwoju mowy
 • 2023 Funkcje prymarne – terapia miofunkcjonalna
 • 2023 Wędzidełka – frenulektomia, frenulotomia, frenoplastyka
 • 2023 Ocena wędzidełek u niemowląt i dzieci starszych – procedura badania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi
 • 2023 Terapia ustno-twarzowa: gryzienie, żucie, połykanie
 • 2022 Praksja oralna, kinestezja artykulacyjna, dyspraksja i dziecięca apraksja mowy – główne trudności i postępowanie terapeutyczne
 • 2022 Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne
 • 2022 Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe – ich wpływ na pracę narządów artykulacyjnych, wady wymowy
 • 2022 Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż
 • 2022 Seplenienie boczne. Diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna
 • 2022 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 • 2021 Terapia opóźnionego rozwoju mowy – od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy
 • 2021 AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnym
 • 2021 Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa
 • 2021 Wykorzystanie elementów Metody Werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • 2021 Terapia miofunkcjonalna – terapia karmienia. Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy
 • 2021 Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum autyzmu
 • 2020 Wady zgryzu – diagnoza logopedyczna
 • 2020 Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka (diagnoza i terapia przed i po zabiegu)
 • 2020 Rotacyzm. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu
 • 2020 Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • 2019 Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii. Sygmatyzm właściwy tj. wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny. Efektywne postępowanie logopedyczne