Czym jest Integracja Bilateralna?

Metoda integracji bilateralnej opracowana została przez p. Sheilę Dobie OBE aby nieść pomoc dzieciom, nastolatkom i dorosłym ze specyficznymi trudnościami w nauce i/lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału.
Integracja bilateralna to koordynacja i współpraca obu stron ciała w ruchu. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu. Jest to program zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. U osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD możemy obserwować słabe lub niesymetryczne napięcie mięśniowe, nieadekwatność, deficyty uwagi oraz słabą pamięć, słabą kontrolę mięśni oka i upośledzenie funkcji wizualnych, słuchowych i percepcji. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

Dzieci uczą się podczas terapii poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała.
Jest to program ćwiczeń ruchowych wspierający naukę, osiąganie dobrych wyników w szkole, koncentrację, poprawę samopoczucia, wiarę w siebie i zachowanie dzieci poprzez odpowiednią stymulację ruchową, taktylną, słuchową i wzrokową poprzez codzienną dawkę ruchu.

Jak przebiega terapia?

Poniżej przykłady umiejętności, które wymagają dobrej współpracy obu stron ciała. Gdy integracja dwustronna jest słaba, dziecko może unikać takich zajęć lub może wydawać się niezdarne, niesprawne i nieskoordynowane, gdy w nich uczestniczy.

Przykłady motoryki dużej, które wykorzystują koordynację dwustronną:

• skakanie
• jeździć na rowerze
• łapanie piłki
• pływanie
• bicie w bęben
• działania polegające na pchaniu/ciągnięciu
• tenis

Sprawne funkcjonowanie dłoni i palców czyli motoryka mała, umiejętności, które wykorzystują koordynację dwustronną:

• wiązanie sznurówek
• nawlekanie koralików
• używanie noża i widelca
• cięcie nożyczkami
• używanie linijki do rysowania linii
• zapinanie
• nawlekanie

Kiedy terapia integracji bilateralnej jest zalecana?

Jeśli zauważysz u Twojego Dziecka
• obniżoną sprawność ruchową (trudności z rzucaniem i łapaniem piłki, trudności z opanowaniem jazdy na rowerze, równoczesne malowanie kredkami trzymanymi w obu dłoniach),
• trudności w rozróżnianiem stron prawa-lewa
• unikanie przekraczania linii środkowej ciała (krążenia tułowiem)
• trudności z wykonaniem podskoków obunóż, lajkonik pajacyki
• trudności z łapaniem piłki po koźle, kopnięcie piłki w ruchu
• przestawianie lub odwracanie liter

Diagnoza Integracji Bilateralnej to dwa spotkania. Podczas pierwszego spotkania, podzielonego na dwa etapy, terapeuta przeprowadza wywiad z Rodzicem w oparciu o wypełniony kwestionariusz oraz obserwuje dziecko podczas testów diagnostycznych. Drugie spotkanie jest omówieniem wyników diagnozy i odbywa się bez udziału Dziecka.Diagnoza Integracji Bilateralnej to dwa spotkania. Podczas pierwszego spotkania, podzielonego na dwa etapy, terapeuta przeprowadza wywiad z Rodzicem w oparciu o wypełniony kwestionariusz oraz obserwuje dziecko podczas testów diagnostycznych. Drugie spotkanie jest omówieniem wyników diagnozy i odbywa się bez udziału Dziecka.

Terapia indywidualna

Diagnoza BI

1. spotkanie 2h – konsultacja z rodzicem (kwestionariusz) + obserwacja dziecka podczas testów diagnostycznych
2. spotkanie 45 min – omówienie diagnozy
Cena całościowej diagnozy płatna z góry 300,-

Indywidualna Terapia BI (na podstawie diagnozy) od 4 r.ż

cotygodniowe spotkania 4 wizyty x 45 min 480,-
lub
indywidualna terapia BI z ćwiczeniami do domu – spotkanie 45 minut,- spotkania co 4-8 tygodni, 1 spotkanie 180;
Co 3-4 miesiące rediagnoza w obu przypadkach koszt 300,-

Terapia grupowa

Grupowa terapia BI – zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 5 roku życia)
Cena za cykl 4 spotkań to cena: 270,-

Zajęcia w soboty co tydzień od 6 kwietnia 2024 godz. 11:00 czas trwania 45 minut
Max. liczba dzieci: 6 (ograniczenie wiekowe dla grupy – różnica 2-3 lata)

Prowadząca

Agnieszka Petrów

Biotechnolożka
Dietetyczka kliniczna
Terapeutka karmienia

Skontaktuj się z nami w sprawie terapii