Psycholog dziecięcy, pedagog, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, posiada również tytuł Praktyka Metody Kids’ skills oraz I’m proud of You. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych, a od kilku lat związana jest z Przedszkolem Integracyjnym Laloba, gdzie prowadzi terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe dla przedszkolaków, wspierając również ich rodziny w ramach konsultacji i poradnictwa. Wciąż podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w rozmaitych szkoleniach oraz kursach.

Psycholog dziecięcy pomaga w sytuacjach: zaburzeń w rozwoju dziecka, nadpobudliwości psychoruchowej, trudności emocjonalnych, lęków, niskiej samooceny, problemów wychowawczych. W swojej pracy wykorzystuje założenia psychologii poznawczo-behawioralnej oraz systemowej, a nadrzędnym celem jest uczynienie spotkań atrakcyjnych dla dziecka oraz zbudowanie dobrej relacji – w myśl zasady, że nowe umiejętności najskuteczniej zdobywa się w bezpiecznej atmosferze oraz przy osobistym zaangażowaniu. Udziela również konsultacji i poradnictwa dla rodziców, pomaga w ustaleniu planu działań, w razie potrzeby kieruje do innych specjalistów.

Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze bez dziecka – podczas niego zostaje omówiony potrzeby a także uzgodniony cel oraz ewentualne formy pomocy. Ma ono charakter rozmowy i trwa ok. 50 minut.

Prowadząca

Urszula Woźniczka

Psycholożka dziecięca
Certyfikowana trenerka TUS
Pedagożka

Skontaktuj się z nami w sprawie terapii