Urszula Woźniczka

Psycholożka dziecięca / Pedagożka / Certyfikowana Trenerka Umiejętności Społecznych

Psycholog dziecięcy, pedagog, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, posiada również tytuł Praktyka Metody Kids’ skills oraz I’m proud of You. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży i wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych, a od kilku lat związana jest z Przedszkolem Integracyjnym Laloba, gdzie prowadzi terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe dla przedszkolaków, wspierając również ich rodziny w ramach konsultacji i poradnictwa. Wciąż podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w rozmaitych szkoleniach oraz kursach.

Jako psycholog dziecięcy pomaga w sytuacjach: zaburzeń w rozwoju dziecka, nadpobudliwości psychoruchowej, trudności emocjonalnych, lęków, niskiej samooceny, problemów wychowawczych. W swojej pracy wykorzystuje założenia psychologii poznawczo-behawioralnej oraz systemowej, a nadrzędnym celem jest uczynienie spotkań atrakcyjnych dla dziecka oraz zbudowanie dobrej relacji – w myśl zasady, że nowe umiejętności najskuteczniej zdobywa się w bezpiecznej atmosferze oraz przy osobistym zaangażowaniu. Udziela również konsultacji i poradnictwa dla rodziców, pomaga w ustaleniu planu działań, w razie potrzeby kieruje do innych specjalistów.

Pierwsza wizyta poprzedzona jest krótką rozmową telefoniczną (bezpłatną), skupioną na uzyskaniu podstawowych informacji dotyczących dziecka oraz charakteru jego trudności, która pozwala jak najlepiej przygotować się do pierwszego spotkania.

Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze bez dziecka – podczas niego zostaje omówiony potrzeby a także uzgodniony cel oraz ewentualne formy pomocy. Ma ono charakter rozmowy i trwa ok. 50 minut.

Kursy i szkolenia:
  • 2023 “Praktyk metody Kids’ Skills – Dam Radę oraz I’m Proud of You”, SWPS
  • 2023 “Interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD”, TherapyTools
  • 2023 “Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie”, TherapyTools
  • 2022 “Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”, TherapyTools
  • 2022 “Szkoła Konsultacji” Agnieszki Stein i Gosi Stańczyk
  • 2021 “Trener TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym”, Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
  • 2020 “Wykorzystanie zabawy i bajki w terapii dziecka”, Studio psychologiczne Joanna Węglarz
  • 2019 “Regulacja emocji u dzieci”, Bliskie Wsparcie
  • 2019 „Empatia w relacjach z dzieckiem na podstawie metody Porozumienia Bez Przemocy”, Strefa Relacji
  • 2017/2018 „Twórcza edukacja w pracy psychologa i pedagoga”, OTE Kangur