Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej

dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat | czas trwania konsultacji do 60 minut

Ocena ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania sensorycznego + zalecenia (w razie potrzeby)
Na spotkanie rodzic przychodzi z dzieckiem

dla dzieci od 4 lat | czas trwania oceny 55 min

Ocena ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania sensorycznego + skierowanie na diagnozę zaburzeń przetwarzania sensorycznego (w razie potrzeby)
Na spotkanie rodzic przychodzi z dzieckiem

Diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego

dla dzieci od 4 lat | czas trwania do 2,5 godz.

Diagnoza opiera się na 3 spotkaniach:
I spotkanie (60 min.) wywiad z rodzicem (przebieg ciąży, rozwój dziecka, przebyte choroby, przyjmowanie leki, alergie, trudności dziecka), uzupełnienie odpowiednich kwestionariuszy, obserwacja dziecka podczas swobodnej aktywności dziecka.
II spotkanie (60 min.) przeprowadzenie testów Obserwacji Klinicznej oraz wybranych testów Południowo- Kalifornijskich, obserwacja dziecka podczas swobodnej jak i kierowanej aktywności.
III spotkanie (30 min.) ustny przekaz diagnozy wraz z wcześniej przygotowaną pisemną diagnozą.
Pisemna diagnoza zawiera: wyniki z przeprowadzonych testów, kwestionariuszy oraz zalecenia i wskazówki do dalszej pracy terapeutycznej.

Jeśli rodzic potrzebuje dodatkowego spotkania w celu głębszego omówienia diagnozy jest to oddzielna wizyta.

Skontaktuj się z nami w sprawie terapii