Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej

dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat | czas trwania konsultacji do 60 minut

Ocena ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania sensorycznego + zalecenia (w razie potrzeby)
Na spotkanie rodzic przychodzi z dzieckiem

dla dzieci od 4 lat | czas trwania oceny 55 min

Ocena ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania sensorycznego + skierowanie na diagnozę zaburzeń przetwarzania sensorycznego (w razie potrzeby)
Na spotkanie rodzic przychodzi z dzieckiem

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

dla dzieci od 4 lat | czas trwania do 3,5 godz.

Diagnoza opiera się na 4 spotkaniach:
I spotkanie (do 60 min.) wywiad z rodzicem (przebieg ciąży, rozwój dziecka, przebyte choroby, przyjmowanie leki, alergie, trudności dziecka), uzupełnienie odpowiednich kwestionariuszy.
Na spotkanie przychodzi rodzic, bez dziecka! Na spotkanie proszę przynieść dostępną dokumentację dziecka (opinie/diagnozy/zalecenia),
II spotkanie (do 60 min.) obserwacja dziecka podczas swobodnej i kierowanej aktywności dziecka, przeprowadzenie testów Obserwacji Klinicznej oraz wybranych testów Południowo- Kalifornijskich,
III spotkanie (45 min.) przeprowadzenie pozostałych testów Obserwacji Klinicznej oraz wybranych testów Południowo- Kalifornijskich, obserwacja dziecka podczas swobodnej i kierowanej aktywności dziecka,
IV spotkanie (45 min.) ustny przekaz diagnozy wraz z wcześniej przygotowaną pisemną diagnozą.
Pisemna diagnoza zawiera: wyniki z przeprowadzonych testów, kwestionariuszy, obserwacji oraz zalecenia i wskazówki do dalszej pracy terapeutycznej.
Na spotkanie przychodzi rodzic, bez dziecka!

Jeśli rodzic potrzebuje dodatkowego spotkania w celu dokładniejszego omówienia diagnozy jest to traktowane jako oddzielna wizyta, płatna zgodnie z cennikiem placówki.

Prowadzące

Magdalena Kita

Terapeutka integracji sensorycznej
Terapeutka ręki
Pedagożka

Roksana Pajor

Pedagożka specjalna
Terapeutka integracji sensorycznej

Agnieszka Petrów

Biotechnolożka
Dietetyczka kliniczna
Terapeutka karmienia

Skontaktuj się z nami w sprawie terapii