Roksana Pajor

Pedagożka specjalna / Terapeutka integracji sensorycznej / Trenerka TUS

Absolwentka Terapii Zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja sensoryczna. Posiada certyfikat terapeuty integracji sensorycznej uprawniający do diagnozy i terapii. Ukończyła dwustopniowy kurs terapii ręki SMART HAND MODEL pozwalający na diagnozę i terapię ręki u dzieci. Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w trakcie studiów pracując jako opiekun w żłobku i innych placówkach wychowawczych Od wielu lat pracuje w Lalobie jako terapeuta i diagnostka, współpracuje także z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Terapii Promitis.

Kursy i szkolenia:
  • Warsztat „Dziecko z autyzmem w przedszkolu. Praktyczne rozwiązania i wskazówki”
  • Szkolenie „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną”
  • Kurs „Terapia ręki”
  • Kurs „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)