Konsultacja Logopedyczna z badaniem przesiewowym

czas trwania konsultacji do 50 minut

Konsultacja składa się z wywiadu z rodzicami  /prawnymi opiekunami w oparciu o arkusz przygotowanych pytań oraz obserwację dziecka w trakcie zabawy swobodnej. Kolejnym etapem jest badanie mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka. Materiał wykorzystywany do tejże oceny dostosowany jest do wieku badanego. Zostaje oceniona sprawność narządów artykulacyjnych, sposób realizacji głosek, poziom słownika czynnego (zasób słów) oraz biernego (rozumienie mowy), a także umiejętności nawiązywania kontaktu przez dziecko. Konsultacja ta skierowana jest do dzieci u których obserwuje się trudności artykulacyjne lub/i trudności w rozwoju mowy oraz komunikacji. Po konsultacji zostaje przygotowana krótka, pisemna informacja dla rodziców/prawnych opiekunów, która jest podsumowaniem badania.

Terapia Logopedyczna

czas trwania 1 spotkania  45 min.

Terapia obejmuje:
• wady wymowy, tzw. dyslalii, sygmatyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, rotacyzm, inne nienormatywne artykualacje głosek, opóźnionego rozwoju mowy
terapia zaburzeń mowy i komunikacji
• niepełnosprawność intelektualna (oligofazja)
• niedokształcenie mowy o typie afazji
• afazja dziecięcaest to oddzielna wizyta.

Prowadząca

Karolina Motyka

Neurologopedka

Skontaktuj się z nami w sprawie terapii