Paulina Kaczmarczyk

Pedagożka specjalna / logopedka

Ukończyła terapię zajęciową, pedagogikę opiekuńczą, oligofrenopedagogikę oraz logopedię.
W swojej pracy stara się przede wszystkim  podążać za dzieckiem dając mu jednocześnie poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.
Uważa, że praca z dziećmi to nie tylko obowiązki, ale także wiele radości i satysfakcji. To możliwość wpływania na ich rozwój i kształtowania wartości oraz obserwowania, jak stają się samodzielnymi, twórczymi i odpowiedzialnymi jednostkami.

Kursy i szkolenia
  • 2022, Terapia ręki, Centrum Sens
  • 2023, Terapia ustno-twarzowa: gryzienie, żucie, połykanie, Logodemia