Zajęcia dla dzieci

Oferta zajęć dla dzieci w Laloba Centrum przygotowana jest przez specjalistów z naszych Integracyjnych przedszkoli Laloba.
Przeznaczona jest dla dzieci od 18 miesiąca życia do 7 lat. Każde z zajęć z naszego harmonogramu wspiera rozwój dziecka, jego umiejętności fizyczne, motoryczne, intelektualne i społeczne, ale przede wszystkim jest też dla dziecka świetną zabawą i przyjemnością. Zajęcia są również doskonałą okazją do poznania rówieśników, budowania więzi, wzmacniania empatii czy nabywania nowych umiejętności społecznych. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych pedagogów, terapeutów i psychologów.

Hopsasanki

Zajęcia rozwojowo-adaptacyjne dla dzieci w wieku 1,5 – 4 lat
zajęcia docelowo bez rodziców

Zajęcia dla maluchów, gdzie stawiamy na taniec, harce, a przede wszystkim zajęcia integrujące społecznie dzieci, które przygotowują się do pójścia do przedszkola. Na zajęciach postaramy się zminimalizować stres i oswoić lęk związany z pierwszą rozłąką z rodzicami. W trakcie zajęć będziemy uczyli się, poznawać kształty, dźwięki, kolory. Nauczymy się śpiewać piosenki, tupać i skakać do rytmu, malować, wyklejać, kolorować. Aby zminimalizować stres dzieci zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach Rodzica/Opiekuna. Kiedy tylko dzieci poczują się bezpiecznie i będą gotowe – mogą uczestniczyć samodzielnie – każde w swoim czasie, prowadząca wskaże dogodny moment opuszczenia sali.

Poniedziałki 16:30
Wtorki 9:30
Środy 16:30
Czwartki 9:30
Prowadzenie:
Pedagożka przedszkolna Ewa Szustak
Pedagożka przedszkolna Paulina Damek

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej (SI)

zajęcia od 5 do 6 roku życia

Prowadzone w grupach maksymalnie 5-6 osobowych. Zajęcia polegają na wykonywaniu różnorodnych aktywności, których celem jest wspieranie ogólnej sprawności ruchowej dziecka, rozwój koordynacji, równowagi, planowania motorycznego, współpracy w grupie, rozwój małej motoryki, a także pamięci i koncentracji..
Wykorzystywanie elementów z zakresu integracji sensorycznej sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla dzieci ponieważ obejmują wykonywanie aktywności na wyspach, jeżykach sensorycznych, różnego typu huśtawkach, deskorolce itp. Rozwijają przez zabawę.Ich celem jest wspieranie rozwoju funkcji rozpoznawania i przetwarzania bodźców sensorycznych z układu czucia głębokiego, układu przedsionkowego, zmysłu równowagi, zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, węchu.

Środy 16:00
Prowadzenie: Terapeutka SI Magdalena Kita

TUS – Trening Umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

zajęcia dla dzieci 4 -6 lat

Wiek przedszkolny to okres szczególnie istotny dla rozwoju kompetencji społecznych, przyswajania norm regulujących relacje międzyludzkie, oswajania własnych emocji oraz nauki empatii. W ramach zajęć TUS dzieci mają okazję doskonalić swoje umiejętności społeczne poprzez różnorodne, starannie dopasowane do tematu spotkania zabawy. Kameralna, stała grupa równieśników tworzy bezpieczną przestrzeń do rozwoju emocjonalnego, pogłębiania samowiedzy, a także nabywania i doskonalenia konkretnych kompetencji tj. nawiązywanie relacji, radzenie sobie z porażką, budowanie współpracy czy rozstrzyganie konfliktów.
Na cykl zajęć Treningu Umiejętności Społecznych składa się 10 spotkań. Po każdych zajęciach rodzice otrzymają informację mailową na temat poruszonych zagadnień wraz z propozycją „zadania międzyspotkaniowego”, by móc wraz z dzieckiem utrwalać nabytą wiedzę. Dodatkowo przy zakończeniu cyklu przekazana zostanie indywidualna ewaluacja postępów każdego z dzieci.
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4-6 lat, zarówno tych, które mają problemy z funkcjonowaniem w grupie, jak i tych, które chcą rozwijać swoje kompetencje społeczne poprzez interesujące zabawy. Tematyka oraz sposób pracy są dostosowywane do potrzeb uczestników zajęć, dlatego przed rozpoczęciem cyklu będziemy prosić o przesłanie kilku informacji o dziecku.

Wtorki 16:30
Prowadzenia: psycholog Urszula Woźniczka
Przejdź do góry