Loading...

Zapraszamy

Od 2 maja 2018 roku swoją działalność rozpoczyna Przedszkole integracyjne LaLoba dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka przedszkola będzie mieścić się przy ulicy Beskidzkiej 30c i będzie częścią Centrum LaLoba Care&Activity.
Integracja sensoryczna
Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

O przedszkolu

Przedszkole nastawione będzie na rozwój integracji sensorycznej, rozwój fizyczny i ruchowy oraz społeczny dzieci. Maluchy będą miały do dyspozycji przestronną salę wyposażoną w sprzęt i zabawki dostosowane do rozwoju dzieci, ich możliwości, wspierające rozwój ich umiejętności psychoruchowych. Dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską wyposażenia sali służącej do wspierania integracji sensorycznej naszych maluchów, będziemy mogli na bieżąco dbać o rozwój ich zmysłów, ich integrację oraz sprawność ruchową.

Ponadto zapewnimy dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe:

zajęcia taneczne/ rytmika,
zajęcia z elementami terapii SI,
zajęcia logopedyczne.
zajęcia rozwojowe z psychologiem
W placówce 4 miejsca będą przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną ( z uszkodzeniem narządu ruchu, niepełnosprawnością motoryczną, chorobami wewnętrznymi). Chcemy w taki sposób prowadzić grupę dzieci, by zarówno maluchy pełnosprawne i niepełnosprawne odniosły jak najwięcej korzyści ze wspólnego przebywania i wspólnej zabawy. Ponadto zapewniamy dzieciom niepełnosprawnym dodatkowe zajęcia z zakresu fizjoterapii.

W pracy z dziećmi przedszkolnymi wychowawcy będą codziennie realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN. Jako jej uzupełnienie wykorzystane będą metody: ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, metodę edukacji muzycznej C. Orffa, metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, elementy integracji sensorycznej oraz edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Zależy nam nie tylko na tym, by dzieci, które uczęszczają do przedszkola, były zdrowe, sprawne, szczęśliwe i wyposażone w umiejętności i cechy, które są niezbędne w późniejszej edukacji i życiu. Ważna jest też dla nas współpraca z rodzicami. Dzięki kameralności naszego przedszkola możemy zapewnić rodzicom wsparcie w wychowaniu ich dziecka, w rozwoju ich umiejętności rodzicielskich poprzez dodatkowe szkolenia, wykładów i warsztatów w zakresie ćwiczenia umiejętności rodzicielskich.

Zdajemy sobie sprawę, że bardzo często początkujące przedszkolaki mają trudność z adaptacją w nowym środowisku. By pomóc procesowi adaptacji dzieci oferujemy zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków już od października 2017 w LaLoba Centrum Kobiet przy ulicy Dauna 113. Będzie to czas, w którym na spokojnie, w swoim czasie i bezstresowo, nauczę się przebywać bez opieki rodziców, za to pod czujnym okiem wychowawcy. Nauczą się podstawowym reguł życia w grupie dzieci, poznają swoich rówieśników. Dzięki takim zajęciom adaptacyjnym stres związany z pójściem do przedszkola całkowicie zniknie. Jeśli byliby Państwo zainteresowani takimi zajęciami prosimy o kontakt z recepcją LaLoba Centrum Kobiet: : +48 666 290 333 lub 12 425 62 71

Warto wiedzieć

Planowanie otwarcie przedszkola: 23 kwietnia 2018
Początek rekrutacji: październik 2017, dodatkowa rekrutacja od 15.11 do 25.11.17
Strona internetowa zawierająca regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny: przedszkole.laloba.pl
Przedszkole będzie czynne codziennie od poniedziałku do piątku od godz 7 do 17 (również podczas miesięcy wakacyjnych).
Placówka będzie kameralna – planowanie jest otwarcie dwóch 15 osobowych grup (w tym 4 miejsca przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo)
Dzięki wsparciu UE poprzez dofinansowanie naszej placówki, możemy zagwarantować rodzicom nieduże czesne za przedszkole 50 zł/m-c, a do rodziców w trudnej sytuacji zawodowej bezpłatnie (dla samotnych matek i matek pozostających w bierności zawodowej).
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci rodziców niepełnosprawnych, samotnie wychowujących maluchów oraz rodziców powracających na rynek pracy po okresie bezrobocia.
Więcej informacji o przedszkolu można uzyskać pod numerami telefonu:
Ewa Tisończyk – dyrektor programowy: 577588120, mail: e.tisonczyk@laloba.pl
Beata Larysz – dyrektor zarządzający: 602603789, mail: b.larysz@laloba.pl
Rekrutacja
Wyniki rekrutacji dostępne będą 15 listopada (środa) po godz. 16 w klubie Laloba Centrum Kobiet na ul. Dauna 113 (tel. 666290333)
Rodzice dzieci zakwalifikowanych oraz tych znajdujących się na liście rezerwowej zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji przez maila i smsowo o godzinie 16.

LaLoba Dauna 113 Najbliższe godziny

    brak wydarzeń

LaLoba Beskidzka 30C Najbliższe godziny