Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze oraz naszych pracowników przedstawiamy rozwiązania, które jeszcze bardziej udoskonaliłyśmy po ponownym otwarciu. Chcemy, aby w naszym Centrum każda z Was czuła się bezpiecznie!
 1. Sale, szatnie, toalety oraz gabinety fizjoterapeutyczne są na bieżąco dezynfekowane.
 2. Używamy lamp UV w pomieszczeniach, po każdym bloku zajęć.
 3. Na salach dostępne są środki do dezynfekcji sprzętu oraz mat.
 4. Na terenie całego Centrum są dostępne środki do dezynfekcji rąk.
 5. W trakcie dnia, w godzinach popołudniowych zamykamy Centrum i dezynfekujemy wszystkie urządzenia, sprzęty, powierzchnie.
 6. Na zajęciach została zmniejszona maksymalna liczba uczestników.
 7. Szczególnie na zajęciach dla Seniorek, pań w ciąży i po porodzie maksymalna liczba osób to 12.
 8. Staramy się utrzymywać dystans między uczestnikami zajęć min. 2 metry.
 9. Działamy bezdotykowo.
 10. Przy wejściu na zajęcia, panie samodzielnie odbijają swoje karty.
 11. Proponujemy dokonywanie płatności kartą za karnety lub inne usługi.
 12. Zasady dla pracowników
Dla wielu z Was bardzo ważną kwestią jest także bezpieczeństwo osób pracujących w Centrum.
Dla naszych pracowników także przygotowałyśmy zasady:
 1. Do pracy przychodzą jedynie osoby bez objawów infekcji.
 2. Korzystamy z wyznaczonych stref i toalet.
 3. Staramy się organizować pracę tak, by unikać gromadzenia się.
 4. Używamy lamp UV do dezynfekcji pomieszczeń, zarówno tych, w których ćwiczycie, jak i tych w których przebywają pracownicy.
 5. Na terenie Centrum zachowujemy dystans oraz mamy zasłonięte usta i nos.
 6. Jesteśmy optymistkami! Wierzymy, że wszystkie środki bezpieczeństwa służą naszemu wspólnemu dobru i zdrowiu!
Prośby do Was
 1. Dezynfekuj ręce po wejściu do klubu
 2. Użyj środków dezynfekcji po skorzystaniu z toalety
 3. Dokonuj płatności kartą lub przelewem
 4. Na terenie Centrum przebywaj w maseczce lub przyłbicy
 5. Zachowaj odległość 2 metrów.
 6. Kichając lub kaszląc zasłoń nos i usta łokciem
 7. Jeśli źle się czujesz lub zauważasz u siebie objawy infekcji zostań w domu.
 8. Jeśli możesz, przyjdź przebrana na zajęcia.
 9. Przebierz buty na sportowe i zostaw je na recepcji lub przed salą.
 10. Rzeczy, które przyniesiesz ze sobą spakuj i zabierz na salę.
 11. Wycisz telefon i nie korzystaj z niego w trakcie zajęć.
 12. Na sali zajmij wyznaczone miejsce oraz dezynfekuj sprzęt, który używasz podczas zajęć.
 1. Klientem klubu „LaLoba Care&Activity” może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku  dzieci i osób niepełnoletnich – korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów lub pod ich obecnością.
 2. Warunkiem uczestnictwa w klubie jest uprzednia rezerwacja telefoniczna (12  425 62 71, 666 290 333), mailowa: recepcja@laloba.pl, poprzez stronę www.laloba.pl lub osobista w klubie.
 3. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów miesięcznych.
 4. Klub oferuje możliwość podpisania umowy długoterminowej na 3, 6 i 12 miesięcy. Warunki umów długoterminowych reguluje odrębny dokument zwany “Umową”.
 5. Honorujemy karty programów partnerskich: Multisport dla dorosłych, Fit Flex,Fit Profit, My Benefit i system OK. Każda z kart akceptowana jest przy jednoczesnym posiadaniu dokumentu tożsamości.
 6. W klubie obowiązują karty członkowskie które należy założyć podczas trzeciej wizyty. Koszt karty to 35 zł (koszt karty dla nastolatek to 15 zł), dla osób korzystających z programów partnerskich wymagana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 60 zł. Z kaucji pobierane będą opłaty w przypadku nieodwołanych nieobecności na zajęciach. Jeśli klientka straci kaucję z powodu dwóch nieodwołanych nieobecności zobowiązana jest na bieżąco uzupełniać kaucję.
  W przypadku zagubienia karty należy wyrobić nową. Koszt nowej karty to 15 zł.
 7. Karta Klienta jest kartą imienną i jest ważna wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości i wyłącznie właściciel ma prawo z niej korzystać.
  Możliwość rezerwacji miejsc na urządzenia, saunę i zajęcia możliwa jest tylko po wydaniu karty członkowskiej. Dla klientów posiadających systemy partnerskie (Multisport, Ok system czy Fit profit) rezerwacja możliwa jest na max. 2 tygodnie.
 8. Karta Klienta uprawnia do korzystania z programu lojalnościowego klubu.
 9. Ceny karnetów, umów wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
 10. Opłaty za wejście umożliwiają jednorazowe skorzystanie z jednej opcji z oferty: Zajęć Fitness, Sauny, bieżni Vacu, Platformy Vibra czy Rollmasażu.
 11. Odpłatność za wejście pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć fitness lub maszyn, sauny czy warsztatów.
 12. Istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć z wykupionego karnetu na następny miesiąc pod warunkiem wykupienia minimum 4 wejść w kolejnym miesiącu. Zakupu nowego karnetu należy dokonać do 1 tygodnia od wygaśnięcia ważności starego karnetu. Najpierw wykorzystywane są zajęcia z bieżącego karnetu, w następnej kolejności zajęcia zaległe. Zajęcia z poprzedniego miesiąca nie można przepisać już na kolejny miesiąc. Możliwość przeniesienia zajęć jest możliwa w przypadku karnetu na 4, 8 ,12, 16 wejść. Nie dotyczy karnetów open.
 13. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu lub na okres choroby pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu mailowo (mail: recepcja@laloba.pl)
 14. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych  jak również do odwołania zajęć w przypadku, gdy na dane zajęcia nie przybędzie wymaga minimalna ilość uczestników, tj. 4 osoby. Informacje dotyczące zmiany harmonogramu podane zostaną każdorazowo w recepcji oraz na stronie internetowej Centrum.
 15. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu lub jednorazowego wejścia Klientka otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z klubu. Zagubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub  w wysokości 50 złotych w celu wymiany zamka.
 16. Centrum udostępnia zamykane szafki dla klientów, które służą do przechowywania ubrań. Zabrania się pozostawiania cennych przedmiotów w szafkach oraz na terenie Centrum bez opieki.
 17. Klientka klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych  wykonywanych na proponowanych zajęciach i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 18. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży  należy zgłosić się z informacją do prowadzącego oraz przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych oferowanych w ramach organizowanych zajęć.
 19. LaLoba Care&Activity  nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
 20. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 21. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek LaLoba Care&Activity
 22. Kobiet zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym, chronionym posiadającym zabezpieczenia zgodne z RODO
 23. Centrum zastrzega sobie prawo do zamykania Klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych lub porządkowych.
 24. Centrum zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page na Facebooku oraz na stronie www.laloba.pl.
 25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Klubu tj. 15.02.17

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Laloba Beata Larysz z siedzibą w Krakowie (30-629) przy ul. Alfreda Dauna 113
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 5. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom (odbiorcom): firma Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER, system iGabinet fizjo.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
 10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 63 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 1. Klientem LaLoba Care&Activity może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku zajęć dla dzieci, korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko w obecności opiekuna lub za jego pisemną zgodą.
 2. Centrum prowadzi zajęcia dla rodziców z dziećmi oraz dla dzieci do 16 roku życia. Obowiązujący harmonogram zajęć jest dostępny w klubie oraz na stronie internetowej.
 3. Aby korzystać z usług centrum należy być jego członkiem. Członkostwo gwarantuje Karta Klubowa, którą należy założyć przy pierwszej płatnej wizycie. Koszt opłaty członkowskiej to 35 zł.
 4. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów okresowych.
 5. Karnet dla dziecka rodzic kupuje na swoje nazwisko.
 6. Czas trwania karnetu jest czasowo ograniczony i nie podlega przedłużeniu. Zawieszenie i przedłużenie jest możliwe w określonych przypadkach takich jak: choroba dziecka, wyjazd – jednak muszą one być zgłaszane w centrum w trakcie trwania karnetu przed planowaną nieobecnością.
 7. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
 8. Odpłatność za zajęcia dla dzieci pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć.
 9. Nieobecność na zajęciach  należy zgłosić najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 10. W przypadku  nieodwołania zarezerwowanych zajęć, o których mowa powyżej (punkt 10), klub zastrzega sobie prawo do potrącenia zajęć z wykupionego karnetu.
 11. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania porządku w Centrum w miejscach przeznaczonym dla dzieci.
 12. Rodzic jest zobowiązany do sprawowania opieki nad dzieckiem na terenie Centrum oraz podczas wspólnych zajęć. Centrum nie bierze odpowiedzialności za problemy i wypadki powstałe przed lub po zajęciach.
 13. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut, instruktorka może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w zajęciach.
 14. Do jednego dziecka na sali przypada jedna osoba dorosła. W wyjątkowych przypadkach ( takich jak  rodzinna charakterystyka zajęć lub warsztatów) za zgodą prowadzącej może uczestniczyć z dzieckiem więcej osób dorosłych.
 15. Na zajęciach podczas przebywania na zajęciach na sali nie rozmawiamy przez telefon.
 16. Rodzice mogą robić zdjęcia lub nagrywać dzieci wyłącznie po uzgodnieniu z prowadzącą.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Laloba Beata Larysz z siedzibą w Krakowie (30-629) przy ul. Alfreda Dauna 113
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 5. Administrator udostępnia dane osobowa Klienta podmiotom (odbiorcom): firma Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
 10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 63 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 1. Spotkanie indywidualne z trenerem wymaga wcześniejszego zapisu, którego można dokonać na recepcji lub telefonicznie (tel: 577 570 677)
 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia.
 3. Klient ma obowiązek zgłosić wszelkie schorzenia, problemy zdrowotne przed rozpoczęciem treningu / wizytą fizjoterapeutyczną.
 4. Trening personalny trwa 55 minut.
 5. Jeżeli trening/wizyta fizjoterapeutyczna rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta, spotkanie nie zostanie wydłużone o czas niepunktualności.
 6. Odwołanie spotkania, na które klient umówiony jest w godzinach 7:00-15:00 można dokonać do godziny 20:00 dnia wcześniejszego, natomiast spotkania w godzinach 15:00-22:00 do godziny 9:00 tego samego dnia, przez wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do trenera lub na recepcję Centrum tel: 577 570 677.
 7. Okres ważności karnetu na treningi personalne i usługi fizjoterapeutyczne liczy się począwszy od dnia, w którym odbyło się pierwsze spotkanie.
 8. Treningi i usługi fizjoterapeutyczne należy wykorzystać w okresie ważności karnetu.
 9. Niewykorzystane treningi/usługi fizjoterapeutyczne z karnetu, nie przechodzą na kolejny okres.
 10. Klient ma prawo do przesunięcia 2 treningów/wizyt u fizjoterapeuty w trakcie trwania karnetu z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera/fizjoterapeuty lub recepcji Centrum jak w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.
 11. Płatności za treningi i usługi fizjoterapeutyczne dokonywane są przed treningiem/wizytą u fizjoterapeuty na recepcji w Centrum.
 12. Istnieje możliwość zakupu pojedynczego treningu/usługi fizjoterapeutycznej lub karnetu na treningi/ usługi fizjoterapeutyczne.
 13. W przypadku karnetu 8 oraz 12 spotkań jest możliwość płatności w ratach w odstępie 2 tygodni od pierwszego treningu.
 14. Płatności ustalane są według cennika dostępnego na recepcji Centrum lub na stronie WWW.
 15. Karnety są terminowe. Dla karnetu treningów personalnych 4 wejścia, 8 wejść oraz 12 wejść czas na wykorzystanie to maksymalnie 6 tyg. Dla karnetu usług fizjoterapeutycznych 3 wizyty, 5 wizyt, 8 wizyt każdy karnet ważny 8 tygodni.
 16. Karnety na treningi personalne dla dwóch osób dotyczą korzystania jedynie we dwie osoby. W przypadku korzystania z treningu tylko przez jedną osobę posiadającą zakupiony karnet (dla dwóch osób) skorzystanie jest możliwe za dopłatą do obowiązującej kwoty za jednorazowe wejście według cennika lub opłaty za jednorazowy trening.
 17. Przedłużenie lub zawieszenie karnetu jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia drogą mailową, na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 18. Z przyczyn zdrowotnych (zaświadczonych pisemnie przez lekarza) Centrum może zawiesić karnet na dłuższy czas niż 2 tygodnie. Zaświadczenie od lekarza powinno zostać przesłane na adres mailowy Centrum.
 19. Zwrot za niewykorzystany karnet treningowy/usług fizjoterapeutycznych jest możliwy jedynie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów/wizyt fizjoterapeutycznych, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest do kontaktuz menadżerem Centrum.
 20. Klient powinien jasno określić cel swoich działań i słuchać się rad trenera, gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, diety i suplementacji jest gwarantem poprawy sylwetki, tudzież innych cech, które klient ma zamiar poprawić.
 21. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała itp.) niezbędna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej przybliża klienta do osiągnięcia postawionego sobie celu. Dieta decyduje aż w 70-80%o sukcesie treningowym.
 22. Uczestnik zajęć jest zobowiązany śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.
 23. Regulamin dostępny jest na stronie www.laloba.pl
 1. Umowa uprawnia do limitowanego ilościowo (w przypadku karnetu OPEN: nielimitowane zajęcia fitness, pojedyncze urządzenia/sauna) korzystania z zajęć Centrum przez okres 3, 6 bądź 12 miesięcy od daty jego aktywacji.
 2. Umowa obejmuje zajęcia grupowe lub urządzenia: VAcu Activ, Rollen, Vibra i sauna.
 3. Umowa jest zawarta na czas określony 3, 6 bądź 12 miesięcy, począwszy od daty aktywacji.
 4. W przypadku umów obowiązuje opłata za:
  – umowę 3-miesięczną – opłata za 3 raty z góry
  – umowę 6-miesięczną – opłata za 1 i 6 ratę z góry
  – umowę 12-miesięczną – opłata za 1, 11 i 12 ratę z góry.
 5. W przeciągu trwania 3 miesięcznej umowy istnieje możliwość zawieszenia karnetu na max 2 tygodnie w całym okresie. W przypadku 6 miesięcy można zawiesić karnet na max 1 miesiąc (w całości lub po min 1 tydzień) W przypadku 12 miesięcy na max 6 tygodni (w całości lub po min 1 tydzień). W przypadku ciąży lub choroby można zawiesić całą umowę po okazaniu L4. Fakt ten należy zgłosić mailowo na adres: recepcja@laloba.pl
 6. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy w dowolnym momencie jej trwania. Skutkiem rozwiązania umowy przed terminem jest utrata opłaty za 6 ty miesiąc ( w przypadku umowy na 6 miesięcy) lub utraty opłat za 11 i 12 ratę (w przy umowie na 12 miesięcy). W przypadku umowy na 3 miesiące, opłata za niewykorzystane zajęcia nie będzie zwracana
 7. Laloba Care&Activity przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieopłacenia kolejnej raty w okresie 1 tygodnia od zakończenia raty poprzedniej. W takim przypadku opłaty które nie będa zwracane jak w punkcie 7.
 8. W razie opóźnienia w płatności więcej niż 1 tydzień liczony od daty wymaganej płatności LaLoba ma prawo do rozwiązania umowy na takich samych warunkach jak w p.6
 9. Członek Klubu, który nie opłacił bieżącej raty Umowy, nie może korzystać z usług Laloba Care&Activity, aż do momentu uregulowania zaległych opłat.
 10. Płatność za karnet realizowana jest w cyklu comiesięcznym, gdzie okresy 30-dniowe rozliczeniowe są naliczane od dnia aktywacji Karnetu.
 11. Płatność za Karnet może być realizowana gotówkowo lub za pomocą karty płatniczej w recepcji Centrum lub przelewem bankowym na numer podany na stronie internetowej.
 12. Korzystając z umów, użytkownik ma prawo uczęszczać na zajęcia do dowolnego LaLoba Care&Activity zarówno przy ul. Beskidzkiej 30 c jak i ul. Dauna 112
 13. Istnieje możliwość przepisania umowy na osobę trzecią, wówczas należy podać jej dane w recepcji oraz zakupić kartę członkowską dla nowej osoby.
 1. Na zajęcia przychodzimy z pustym żołądkiem, musi minąć jedna godzina po skończeniu bardzo lekkiego posiłku. Jeść i pić można najwcześniej pół godziny po zakończeniu zajęć.
 2. Panie w ciąży obowiązkowo zgłaszają się do nauczyciela, muszą posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań praktykowania jogi.
 3. Panie podczas menstruacji powinny zgłosić ten fakt nauczycielowi – podczas miesiączki obowiązuje inny zestaw ćwiczeń, mający na celu utrzymaniu energii kobiety w trakcie i po tym okresie.
 4. W sytuacji skomplikowanych problemów zdrowotnych należy skonsultować się najpierw z własnym lekarzem oraz poinformować o problemie nauczyciela przed zajęciami.
 5. Jeżeli w trakcie wykonywania ćwiczeń pojawi się nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, rwący lub piekący lub kujący ból należy zasygnalizować to prowadzącemu.
 6. Strój do ćwiczeń ma być wygodny, niekrępujący ruchów. Jogę ćwiczymy boso.
 7. Nie należy praktykować jogi będąc chorym, po pobycie na upalnym słońcu, bezpośrednio po saunie czy masażu. Osoby z chorobami stóp proszone są do korzystania z prywatnej maty.
 1. Imprezy urodzinowe organizowane przez LaLoba Care & Activity odbywają się w siedzibie przy ul. Beskidzkiej 30C w Krakowie.
 2. Impreza urodzinowa trwa do 2,5 godzin. Jest to czas pobytu gości w Centrum od wyznaczonej godziny rozpoczęcia. Po tym czasie wszyscy goście powinni opuścić Centrum. Jubilat z rodzicami zobowiązuje się dotrzeć do klubu na ok max. 30 minut wcześniej, tak aby witać gości.
 3. Animacje trwają 2 godziny i przeprowadzane są przez wykwalifikowaną animatorkę w sali A lub B. W przypadku przewidywanej większej liczby zaproszonych dzieci, klub organizuje opiekę dodatkowych animatorek.
 4. Na sali przebywają same dzieci bez opieki rodziców, chyba, że zostało to ustalone przed rozpoczęciem urodzin. Obecność rodziców na sali, np w celu zdjęć, prezentacji przygotowanej przez czas animacji dzieci wyznacza animator.
 5. Centrum zapewnia opiekę drugiej osoby, zajmującej się organizacją w dniu imprezy. Druga osoba w przypadku grupy powyżej 15 dzieci. W przypadku przewidywanej większej liczby zaproszonych gości, klub organizuje opiekę większej liczby do obsługi gości. Koszt dodatkowej opiekunki ustalany jest indywidualnie.
 6. Koszt imprezy urodzinowej zawarty jest w cenniku dostępnym na recepcji oraz na stronie internetowej.
 7. W cenie podstawowej zawarte są: wynajęcie dwóch sal, dekoracje, jednorazowe naczynia, sztućce, opieka animatora oraz osoby zajmującej się organizacją urodzin.
 8. Rezerwacji imprezy można dokonać telefonicznie, osobiście w Centrum, drogą mailową oraz przez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.laloba.pl
 9. Po zgłoszeniu oraz wstępnej rezerwacji terminu, Klient ma czas do 5 dni na wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 10. W przypadku odwołania imprezy przez klienta do 7 dni przed jej terminem, zaliczka nie zostaje zwracana.
 11. Centrum nie zapewnia poczęstunku. Klient ma możliwość przyniesienia swojego poczęstunku dla gości. Centrum zapewnia wszelkie niezbędne naczynia (talerzyki, salaterki, miski, noże, łyżki, dzbanki)
 12. Centrum zabrania wnoszenia  i spożywania alkoholu w każdym z pomieszczeń.
 13. Ze względów bezpieczeństwa, spożywanie posiłków oraz napojów jest możliwe w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Zabrania się wnoszenia napojów i przekąsek do sali zabaw, jak również ciepłych napojów przygotowanych dla rodziców.
 14. Klub daje możliwość zamówienia ciepłych napojów: kawy oraz herbat. Koszt zamówienia jest ustalany indywidualnie w zależności od przewidywanej liczby gości.
 15. Podstawowy koszt imprezy jest określony w przypadku imprezy dla maksymalnie 12 dzieci. W przypadku przewidywanej większej liczby, klient jest zobowiązany do zgłoszenia tej informacji  wcześniej do organizatora urodzin. Dopłata do każdej kolejnej osoby jest ustalana według cennika.
 16. Wymagane jest wcześniejsze podanie wieku dzieci. W przypadku  dużego przedziału wiekowego, klub może podjąć decyzję o dodatkowej osobie animatorki, ze względu na komfort i zadowolenie uczestników.
 17. W przypadku zaproszenia gości wraz z dziećmi poniżej wieku solenizanta, a nie biorącymi udziału w animacjach, dzieci te przebywają pod opieką rodzica. W szczególnych przypadkach, zagrażających bezpieczeństwu i komfortu dzieci, dla których przewidziane zostały animacje, animatorka ma prawo poprosić rodziców o opuszczenie sali.
 18. Dekoracje, zabawy przygotowane są zgodnie z preferencjami solenizanta. Prosimy o podanie wcześniejsze preferencji na podstawie formularza znajdującego się na stronie internetowej lub przesłanego w mailu.
 19. Uczestników imprezy obowiązują przepisy LaLoba Care&Activity
 20. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją regulaminu.
 1. Rozkład zajęć grupowych LaLoba Care&Activity dostępny jest na stronie www.laloba.pl oraz w recepcji Centrum.
 2. W sali do zajęć grupowych oraz sali z urządzeniami obowiązuje zmiana obuwia na czyste sportowe, z wyjątkiem zajęć prowadzonych boso lub w skarpetkach, wówczas należy do sali przejść w skarpetkach lub innym obuwiu zamiennym. Osoby z brudnymi podeszwami nie będą wpuszczane na salę. Jeśli obsługa zauważy klientki z brudnymi butami ma prawo wyprosić je z zajęć i żądając opłacenia kary umownej w wysokości 50 zł.
 3. Zajęcia grupowe trwają 55 minut – chyba, że oferta przewiduje inaczej.
 4. Rezerwacje na zajęcia przyjmowane są osobiście i telefonicznie w recepcji klubu w godzinach pracy oraz e-mailem na adres: recepcja@laloba.pl
 5. Nieobecność na zajęciach grupowych w sali A należy zgłosić najpóźniej na dwie trzy godziny przed zajęciami, w których Klientka nie będzie mogła uczestniczyć w ramach wykupionego karnetu.
 6. W przypadku nieobecności na zarezerwowanych i nieodwołanych zajęciach nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu lub opłacenia zajęć gotówką w wysokości 30 zł lub potrącenie z kaucji na Karcie LaLoba. Potrącenie z kaucji dotyczy osób korzystających z innych systemów opłat niż karnety LaLoba Centrum.
 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta.
 8. W przypadku złego samopoczucia, jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego należy o tym poinformować obsługę klubu Centrum Laloba oraz instruktora.
 9. Zabronione jest uczestnictwo we wszystkich aktywnościach klubu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Centrum zastrzega sobie prawo wyproszenia Klienta będącego pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 10. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości wejścia na salę po upływie 5 min od rozpoczęcia zajęć. Centrum zastrzega sobie prawo do wpuszczenia klientek z listy rezerwowej w przypadku nieobecności osoby zarezerwowanej.
 11. Zabrania się ćwiczenia na matach w butach.
 12. Zabrania się żucia gumy i spożywania posiłków na sali do treningów grupowych.

Wyklucza się korzystanie z urządzeń do wyszczuplania w przypadku następujących schorzeń:

Bieżnia VacuActiv® na poczerwień i podciśnienie

ciąża, cukrzyca, epilepsja, ostre bóle zakrzepowe, nowotwory i guzy, niedoczynność tarczycy, ciężkie migreny, choroby serca i choroby naczyniowe, hormonalna, stymulacja do zajścia w ciążę. wszczepione elementy metalowe. nie zagojone blizny po operacjach chirurgicznych. przepuklina, dyskopatia. ostre zapalenie żył. rozwarstwienie rogówki. proteza kolanowa i biodrowa. wszczepiony stymulator

Sauna Infrared

ciąża, miesiączka, otwarte rany, choroby oczu, oparzenia słoneczne, dzieci poniżej 6 roku życia, dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą korzystać z sauny , od nadzorem dorosłych, w przypadku cierpienia na choroby bezpośrednio związane z temperaturą, należy zwrócić się po poradę lekarską przed skorzystaniem z sauny

VibraActiv® Platforma wibracyjna

choroby stawów, stany zapalne, zakrzepowe zapalenia żył, choroby wieńcowe, przepuklina, ciąża, protezy stawów, padaczka, zespolenia kości, dyskopatia!! implanty, karmienie piersią, migrena, rozrusznik serca, bypassy, nowotwór, cukrzyca

RollingStar® Drenaż limfatyczny

choroby serca i układu krążenia, cukrzyca, epilepsja, ciąża, miesiączka, nadciśnienie, choroby stawów (po konsultacji z lekarzem), przepuklina, niezagojone blizny po operacjach chirurgicznych, hormonalna stymulacja do zajścia w ciążę, choroby układu krążenia, zaburzenia rytmu serca, choroby serca i naczyń wieńcowych, nowotwory, nadciśnienie, żylaki, wybroczyny skórne