Magdalena Kita

Terapeutka integracji sensorycznej / Pedagożka / Terapeutka ręki

Absolwentka Terapii Zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja sensoryczna. Posiada certyfikat terapeuty integracji sensorycznej uprawniający do diagnozy i terapii. Ukończyła dwustopniowy kurs terapii ręki SMART HAND MODEL pozwalający na diagnozę i terapię ręki u dzieci. Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w trakcie studiów pracując jako opiekun w żłobku i innych placówkach wychowawczych. Od wielu lat pracuje w Lalobie jako terapeuta i diagnostka. Współpracuje także z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Terapii Promitis.

Kursy i szkolenia:
  • 2024 Zmysł dotyku w rozwoju dziecka
  • 2023 Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia funkcji ręki
  • 2023 Terapia ręki a lateralizacja
  • 2022 Zaburzenia mowy o podłożu sensorycznym
  • 2021 Aspekty SI w zaburzeniach neurologicznych, ADHD a SI
  • 2020 Smart Hand Model – Diagnoza i terapia ręki u dzieci (I i II stopień),
  • 2020 Integracja sensoryczna (SI)- fakty i wątpliwości
  • 2020 Odruchy pierwotne i ich wpływ na dalszy rozwój dziecka