O mnie:

Moją pasją jest praca z dziećmi oraz dążenie do uzyskania maksimum samodzielności przez swoich wychowanków, już od wczesnego stadium ich
rozwoju. Uważam, że dziecku konieczne jest okazanie zainteresowania i wysłuchanie go, aby czuło się kochane i bezpieczne. Jestem mocno związana i w pełni zgodna ze słowami profesor Rity Dunn „Jeśli dziecko nie uczy się w sposób jaki nauczasz, wtedy musisz je nauczać w ten sam sposób w jaki się uczy”.

Kursy i szkolenia:
  • 2017 Coaching in education – Fundacja VCC, Lublin
  • 2016 Podstawy Arteterapii w pracy z dziećmi: Plastyka, Muzyka, Bajka – Akademia Rozwoju Twórczości Edukacji Grażyna Pajewska, Kraków
  • 2016 Asertywność w relacjach nauczyciel – uczeń – PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, Przemyśl
  • 2016 Etyka w zawodzie nauczyciela – PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, Przemyśl
  • 2016 Autorytet nauczyciela a wychowanie – PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, Przemyśl
  • 2016 Przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej – PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, Przemyśl
  • 2016 Kurs Animatora Zabaw Dziecięcych – ISKRA – Edukacja Animacja Szkolenia, Jarosław
  • 2018 Introduction to Sensory Integration, kurs 101, Warszawa