Dotyczy zajęć 26.04. (poniedziałek) i 28.04. (środa) godz. 20:00
Po zakupie wejściówka zostanie dopisana do Twojego konta
lub zostanie utworzone Twoje konto z wejściówką.
Podaj imię i nazwisko w recepcji