Po zakupie okaż wydrukowany lub pobrany voucher w recepcji dowolnego centrum LaLoba Care&Activity

Karnet obejmuje wszystkie zajęcia i urządzenia w obu lokalizacjach. Karnet jest ważny przez miesiąc, data rozpoczęcia najpoźniej 31.12.20192019 r. Jedna osoba może wykorzystać max 2 karnety. Karnetu promocyjnego nie można zawieszać ani przedłużać.