3 x masaż 30 minutowy
lub
1 masaż 30 minut i trening indywidualny z fizjoterapeutą

Po zakupie wartość vouchera zostanie dopisana do Twojego konta
lub zostanie utworzone Twoje konto z kwotą vouchera
Okaż pobrany voucher lub podaj imię i nazwisko w recepcji LaLoba Care&Activity.