Karnet należy zainicjować w ciągu 1 miesięca od daty zakupu.