Po zakupie zostanie automatycznie utworzone konto klienta
z odpowiednim zakupionym zabiegiem lub zabieg dopisany do istniejącego konta.
Podaj imię i nazwisko lub obrany voucher pokaż w recepcji LaLoba Care@Activity