Po zakupie wartość vouchera zostanie dopisana do Twojego konta lub zostanie utworzone Twoje konto z kwotą vouchera
Okaż pobrany voucher w recepcji LaLoba Care&Activity.