jedynie 5 minut po rozpoczęciu zajęć można do nich dołączyć. Zajęcia zawsze rozpoczynają się rozgrzewką więc ze względu na własne zdrowie nie można do nich przystąpić później.