Zgubienie lub zniszczenie karty obliguje cię do wyrobienia nowej. Zgłoś się do recepcji, koszt wydania nowej karty to 15 zł.