Tak. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami, w których nie będziesz mogła uczestniczyć. Nieobecność na zajęciach odbywających się w Sali B na ul. Dauna 113należy zgłosić najpóźniej do godziny 23 dnia poprzedzającego. W przypadku nieobecności na zarezerwowanych, a nieodwołanych zajęciach w wyznaczonym czasie, nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu lub potrącenie z zaliczki na karcie w wysokości 20 zł, dotyczy także osób korzystających z innych systemów opłat niż karty klubowe. W przypadku nieodwołania rezerwacji, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji.