Tak, nasze klientki mają możliwość przepisania max 4 niewykorzystanych wejść tylko do następnego karnetu pod warunkiem zakupu następnego maksymalnie do tygodnia po wygaśnięciu poprzedniego. Nowy karnet powinien być na minimum 4 wejścia.