Zdecydowanie sprzeciwiamy się dyskryminacji i segregacji ze względu na orientację seksualną, płeć, kolor skóry, narodowość czy z jakiegokolwiek innego powodu.

Kimkolwiek jesteś, u nas jesteś mile widziany.

Pamiętaj,
homofobia, ksenofobia, rasizm to nie są poglądy ani przekonania.
W większości cywilizowanych krajów taka postawa jest karalna, a czyny dokonane pod wpływem takiej postawy są ścigane z urzędu.