Jednorazowe wejście VacuActiv® lub RollingStar® lub Vibra Active®
Po zakupie karnet zostanie dopisany do Twojego konta lub zostanie utworzone Twoje konto z karnetem.

Karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu
Bezpłatna możliwość zawieszenia raz w miesiącu na maks. 2 tygodnie
Odnowienia karnetu do 6 miesięcy 30 zł
Nie dotyczy promocji i umów długoterminowych
Nieodwołanie rezerwacji do 2 godzin przed terminem skutkuje skasowaniem
wejścia z karnetu lub potrąceniem z kaucji 20 zł