Czytaj więcej o warsztatach

Po zakupie możliwość wejścia na warsztat zostanie dopisana do Twojego konta lub zostanie utworzone Twoje konto z biletem na warsztat.
Okaż pobrany voucher w recepcji LaLoba Care&Activity.