Relaksacyjny, kamieniami i klasyczny
2x 30 min, 1x 60 min

Po zakupie zostanie automatycznie utworzone konto klienta z odpowiednim zakupionym zabiegiem lub zabieg dopisany do istniejącego konta.
Pobrany voucher pokaż w recepcji LaLoba Care@Activity