Czytaj więcej o warsztatach

Po zakupie warsztat zostanie dopisany do Twojego konta
lub zostanie utworzone Twoje konto z warsztatem.
Okaż pobrany voucher w recepcji LaLoba Care&Activity.