Czytaj więcej o wydarzeniu

Po zakupie zostanie automatycznie utworzone konto klienta z odpowiednim zakupionym kursem lub kurs dopisany do istniejącego konta.
Pobrany voucher pokaż w dowolnej recepcji LaLoba