Karnet obejmuje wszystkie zajęcia i urządzenia w obu lokalizacjach. Karnet jest ważny przez miesiąc, data rozpoczęcia najpoźniej 31.12.20192019 r. Jedna osoba może wykorzystać max 2 karnety. Karnetu promocyjnego nie można zawieszać ani przedłużać.
Karnet obejmuje wszystkie zajęcia i urządzenia w obu lokalizacjach. Karnet jest imienny, nie można go zawiesić ani przedłużyć.
Karnet obejmuje 70 zabiegów Sauna IR / RollingStar®  w LaLoba Care&Activity przy ul. Dauna 113. Karnet jest imienny, nie można go zawiesić ani przedłużyć.
Treningi należy rozpocząć max do 15.01.20 r jest on przeznaczony dla 1 osoby i należy go wykorzystać w ciągu 5 tygodni od pierwszego treningu. Treningi odbywają się w obu lokalizacjach i ich godzina uzależniona jest od dyspozycji trenera. Karnetu nie można zawiesić ani przedłużyć czy też przekazać osobie trzeciej.

Po zakupie okaż wydrukowany lub pobrany voucher w recepcji dowolnego centrum LaLoba Care&Activity.
Po zakupie zostaje automatycznie utworzone konto klienta z odpowiednim zakupionym karnetem lub zakupiony karnet dopisany do istniejącego konta.